Öğrenci ve Akademik Formlar

 

ÖĞRENCİ VE AKADEMİK FORMLAR

“Aşağıda belirtilen tüm formları bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurunuz.”

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ORTAK FORMLAR

 1. Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
 2. Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu
 3. Yabancı Uyruklu Başvuru Formu - Foreign National Application Form
 4. Kesin Kayıt Dilekçesi
 5. Danışman Öneri Formu
 6. Danışman Değişiklik Formu
 7. Ders Saydırma Dilekçesi
 8. Eksik Evrak Taahhütnamesi
 9. Lisansüstü Aday İmza Listesi
 10. Mazeretli Ders Kayıt Formu
 11. Kurum Dışı Ders Alma İstek Formu
 12. Kredi Not Transferi ve Ders Muafiyeti Başvuru Formu
 13. Genel Amaçlı Öğrenci Dilekçesi Örneği
 14. Seminer Dersi Öneri Formu
 15. Seminer Dersi Değerlendirme Formu
 16. Seminer Dersi Raporu Şablonu
 17. Tez Konu Önerisi Formu (Savunma Teknolojileri ABD)
 18. Tez Konu Önerisi Formu
 19. Tez Konu Önerisi Değişiklik Formu

 

DOKTORA FORMLARI

 1. Doktora Yeterlik Sınav Başvurusu ve Jüri Görevlendirme Formu
 2. Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
 3. Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
 4. Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Savunma Raporu
 5. Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Raporu

 

AKADEMİK FORMLAR

 1. Ders Öneri Formu
 2. Ders Telafi İstek Formu
 3. Sınav Ücret Formu
 4. Yolluk Bildirim Formu
 5. Yayın Değerlendirme Formu

TEZ SAVUNMASI SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

(Önerilen sınav tarihinden en az bir ay önce anabilim dalı başkanlığına teslim edilecek)

 1. Tez Savunma Sınavı İçin Başvuru Formu
 2. Tez (CD ortamında Word ve PDF formatında yüklenmiş olarak teslim edilecek)
 3. Tez ile ilgili yapılmış yayın, makale, bildiri vb.
 4. Danışman Tez Kontrol Formu
 5. İntihal Raporu (Sadece intihal oranı belirtilen sayfa çıktı alınacaktır. Raporun tamamı CD içerisinde teslim edilecektir.)
 6. İntihal Formu (Savunma Öncesi)
 7. Etik Kurulu Kararı (varsa)
 8. Transkript

 

TEZ SAVUNMASI SINAVI SONRASI GEREKLİ EVRAKLAR 

(Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç gün içinde ıslak imzalı olarak anabilim dalı başkanlığına teslim edilecek)

 

 1. Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
 2. Tez Değerlendirme Formu (Her bir jüri üyesi tarafından doldurulacak)
 3. Tez Başlığı Değişiklik Formu (Gerekli ise)

 

TEZ TESLİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

(Savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim edilecek)

 

 1. Tez Tezlim Formu
 2. Ciltli Tez ( 2 adet)
 3. CD – 2 adet (Tezin PDF hali yüklenecek – CD üzerinde Öğrenci Ad Soyad ve Öğrenci No yazılacak)
 4. İntihal Formu  (Savunma sonrası)
 5. İntihal Raporu (Raporun Oran belirtilen kısmı çıktı alınacak. Raporun tamamı CD’de teslim edilecek)
 6. Danışman Tez Kontrol Formu
 7. Tez Veri Giriş Formu ( 2 Adet - Ulusal Tez Merkezinden temin edilecek)
 8. Enstitü Tez Kontrol Formu (Tez ve Mezuniyet Komsiyonu tarafından doldurulacaktır. Basım öncesi tez kontrolü için enstitü ile irtibata geçiniz.)
 9. İlişik Kesme Formu
 10. Öğrenci Kimliği