• Elektronik (bilgisayar, projeksiyon cihazı, laboratuvar cihazları vb.) ve bunlara ait yazılımlar ile elektronik olmayan (model, tasarım, araç, gerek vb.) materyaller ile geliştirilmiş donanımlı sınıf ihtiyacını karşılamak.
  • Araştırma altyapı olanaklarını geliştirmek.
  • Araştırma bulgularını ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve benzeri toplantılarda sunmak.
  • Araştırma sonuçlarının sanayicilerle paylaşılarak endüstriyel olarak uygulanmalarını teşvik etmek.
  • Tez konularının sanayinin ihtiyacı olan araştırma konularına yönlendirilmesini sağlamak ve bu konuda tüm öğretim üyelerini ve öğrencileri teşvik etmek.
  • Yapılan tez sonuçlarının değerlendirilmesinde;
    • Yüksek lisans öğrencilerinin uluslararası veya ulusal düzenlenen kongre, konferans ve sempozyumda teziyle ilgili sunulan sözlü ve/veya poster bir bildiriyi ya da uluslararası veya ulusal hakemli (ULAKBİM TR dizinde) dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş teziyle ilgili bir makalesinin yayınlanmasını sağlamak.
    • Doktora öğrencilerinin teziyle ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası veya ulusal (ULAKBİM TR dizinde) hakemli dergilerden birinde yayınlanmasını sağlamak. 
  • Öğrencilerin üniversite içi ve dışı burs imkanlarından faydalanmasını sağlamak.