Misyon & Vizyon

MİSYON

SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, akademik ve mesleki olarak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek, yetkin,  kaliteyi gözeten, etik değerlere bağlı, topluma bilgi ve teknoloji üreterek katkı sağlayan bireyler yetiştirerek üniversite-kamu-sanayi işbirliğini teşvik eden disiplinler arası araştırmaları teşvik etmektir.

VİZYON

SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip profesyoneller ve akademisyenler yetiştiren, ülkemizin öncelikli alanlarında bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, üniversite-kamu-sanayi ihtiyaç ve işbirliklerine önem veren bir araştırma üniversitesinin lisansüstü eğitim enstitüsü olmaktır.