TARIM BİLİMLERİ MULTİDİSİPLİNER ABD

Tolga KARAKÖY

Tolga KARAKÖY

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Çukurova Üniversitesi
YL: Çukurova Üniversitesi
DR: Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr.

Kağan KÖKTEN

Kağan KÖKTEN

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Çukurova Üniversitesi
YL: Çukurova Üniversitesi
DR: Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr.

Muhammad ASIM

Muhammad ASIM

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Bahauddin Zakariya University
YL: University of Agriculture
DR: Ankara Üniversitesi

Prof. Dr.

Faheem Shahzad BALOCH

Faheem Shahzad BALOCH

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Bahauddin Zakariya University
YL: Bahauddin Zakariya University
DR: Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr.

Ömer SÖZEN

Ömer SÖZEN

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
YL: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
DR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr.

Emre EVLİCE

Emre EVLİCE

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Ankara Üniversitesi
YL: Ankara Üniversitesi
DR: Ankara Üniversitesi

Doç. Dr.

 

Pervin ERDOĞAN

Pervin ERDOĞAN

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Ankara Üniversitesi
YL: Ankara Üniversitesi
DR: Ankara Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi

 

Fatih ÖLMEZ

Fatih ÖLMEZ

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Çukurova Üniversitesi
YL: Çukurova Üniversitesi
DR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi

 

Muhammad Azhar NADEEM

Muhammad Azhar NADEEM

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Bahauddin Zakariya University
YL: Bahauddin Zakariya University
DR: Bolu Abant Izzet Baysal University

Dr.Öğr. Üyesi

 

Zemran MUSTAFA

Zemran MUSTAFA

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
YL: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
DR: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi

Gökhan BAKTEMUR

Gökhan BAKTEMUR

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Dicle Üniversitesi
YL: Çukurova Üniversitesi
DR: Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Fikret SAYGIN

Fikret SAYGIN

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
YL: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
DR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Asuman KAPLAN EVLİCE

Asuman KAPLAN EVLİCE

 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   


L: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
YL: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
DR: Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi