Misyon

2020 yılında güz döneminde eğitime başlanan Tarım Bilimleri Yüksek Lisans ve bahar döneminde eğitime başlanacak olan Doktora Programlarında, lisansüstü eğitimini en ileri düzeyde geliştirmeyi, yenilikçi ve özgün eğitim metotlarıyla, yetişmiş insan gücünü en üst kaliteye taşımayı, nitelikli öğretim üyesi kadrosuyla, yürütülen Ar-Ge ve teknoloji projeleriyle ve çeşitli ulusal/uluslararası projeler sayesinde araştırma alt yapısını ve bilgi birikimini sürekli geliştirmeyi, maddi imkan ve olanaklarını yurt içi ve yurtdışı çeşitli fon ve kaynaklar ile arttırmayı, akademik kariyer hedeflerine yönelik ileri araştırmalar öğretmek ve yürütmek için dinamik akademisyenlerin gözetiminde hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde öğrencileri yetiştirmeyi ve ülkenin gelişimine ve ekonomisine katkı sağlayacak bilgi, ürün ve teknolojiyi geliştirmeyi misyon olarak seçmiştir.

Vizyon

Ülkemizin ikinci büyük coğrafyası üzerine kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin bir birimi olarak; bilgiyi kullanan ve üreten, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen; araştıran, kendisini ve çevresini geliştirmeye çalışan, işbirliği yapabilen, yeniliklere açık, yaratıcı, çok yönlü ve eleştirel düşünen, sorunların çözümüne katkıda bulunan, bilgi çağını yakalayabilen, mevcut durumda ve gelecekte meydana gelebilecek alanındaki problemlerin üstesinden gelebilen ziraat mühendislerini yetiştirmektir. Ayrıca sürdürülebilir tarımsal sistem içerisinde, doğaya zarar vermeyen, yöre ve ülke tarımının sorunlarına çözüm odaklı nitelikli araştırmalar yapan, Türkiye’de örnek, dünyada saygıyla tanınır, öncü bir fakülte olmaktır.