Tarım Bilimleri Anabilim Dalı, yüksek lisans eğitim-öğretim programı 11 öğrenci ile 2020-2021 Güz dönemine devam etmektedir. Doktora programı ise öğrenci alımı ile 2020-2021 bahar döneminde başlayacaktır. Tarım Bilimleri Anabilim Dalı, tarıma yönelik nitelikli ve yetkin bilim insanı yetiştirmesinin yanında tarım sektörü çalışanlarıyla birlikte tecrübe kazanıp, tarım sektörün ihtiyacı ve yönelimi doğrultusunda öğrencinin kendisini geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Tarım Bilimleri Anabilim Dalı tarımın çok çeşitli alanlarında; Tarla bitkileri, Bahçe bitkileri, Bitkisel Üretim ve Teknolojisi, Bitki Koruma (Entomoloji, Patoloji), Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetiği ile Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme gibi çeşitli alanlardaki araştırmalarıyla çok disiplinli çalışmaların yoğun bir şekilde yer aldığı disiplinler arası bir programdır. Programın hedefi; uygulama ve araştırmaya dayalı kaliteli eğitim vermek ve uluslararası saygınlığı olan programlar arasında yer almaktır.

Tarım Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları, günümüzün modern tarım bilimlerinin temel kavramlarının tanıtılması, tarım ve ilgili endüstriyel alanlara ait karmaşık problemlere çözüm üretmek amacıyla mevcut bilgi ve teknolojinin kullanılmasını, özgün bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini ve bunların yapılması sırasında öğrencilerin takım oryantasyonu içinde çalışma becerisi kazanmasını amaçlamaktadır. Lisansüstü eğitim ile kişinin entelektüel derinliği geliştirilerek, eğitim, bilimsel araştırma veya tarımsal projelerde zamanlama ve yönetim gibi kariyer için kritik öneme sahip olgular hakkında deneyim kazandırılmaktadır. Ayrıca, yaratıcı fikir üretme becerisi, problem çözme kabiliyeti, takım halinde çalışma yetisi, iletişim, bilimsel bilgi paylaşımı, bilimsel etik, toplum bilinci ve liderlik gibi özellikler de geliştirilmektedir. Disiplin içi ve disiplinler arası lisansüstü çalışmalar ile gerekli yetkin ve bilgin insan yetişmesine olanak sağlanmaktadır.

2020 yılında güz döneminde eğitime başlanan Tarım Bilimleri Yüksek Lisans ve bahar döneminde eğitime başlanacak olan Doktora Programlarında, lisansüstü eğitimini en ileri düzeyde geliştirmeyi, yenilikçi ve özgün eğitim metotlarıyla, yetişmiş insan gücünü en üst kaliteye taşımayı, ülkenin gelişimine ve ekonomisine katkı sağlayacak bilgi, ürün ve teknolojiyi geliştirmeyi, nitelikli öğretim üyesi kadrosuyla, yürütülen Ar-Ge ve teknoloji projeleriyle ve çeşitli ulusal/uluslararası projeler sayesinde araştırma alt yapısını ve bilgi birikimini sürekli geliştirmeyi, maddi imkan ve olanaklarını yurt içi ve yurtdışı çeşitli fon ve kaynaklar ile arttırmayı, akademik kariyer hedefleri için alanında yetkin, ders verme ve ileri araştırmalar yapabilme potansiyeli olacak akademisyenler yetiştirmeyi misyon olarak seçmiştir.

 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle arazi ugulamalarımız;

  • Gösterim 0
  • Toplam 7