Tarım Bilimleri Anabilim Dalı multidisipliner bir alan olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bu program kapsamında öğrenciler Tarla Bitkileri, Bahçe bitkileri, Bitkisel Üretim ve Teknolojisi, Bitki Koruma (Entomoloji, Patoloji), Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme alanlarında arazi ve laboratuvar araştırmaları yapmaktadır. Tarım Bilimleri Anabilim Dalından mezun olan öğrencilerin Yüksek Lisans Programının en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

Tarım Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve doktora programımızın amacı, öğrencilerimizin Tarım bilimleri ve Teknolojileri alanında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca Tarım bilimleri ve Teknolojileri alanında üniversite bünyesinde öğretim üyesi ve üst seviyedeki bilim insanı/araştırmacı ihtiyacını gidermektir.  Tarım Bilimleri Anabilim Dalı programından mezun olan öğrencilerimizin, Tarım Bilimleri ve Teknolojilerinin farklı alanlarında kapsamlı, derin, kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmaları, bilgilerini değerlendirme, deney tasarlama, deney sonuçlarını analiz etme ve raporlama yeteneğini kazanmaları hedeflenmektedir. Böylece teknolojideki yeni eğilimlerin, tarım bilimleri alanına kolayca uyarlanması mümkün olacaktır.

Tarım Bilimleri Anabilim Dalında bulunan öğretim üyeleri tarafından TÜBİTAK, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve uluslararası destekli projeler yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, kamuda T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde; özel ve kamu üniversitelerinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri bünyesinde, başta yetiştiricilik olmak üzere tohumculuk, fide ve fidan yetiştiren firmalarda, yeşil alan tesisi ve çeşit geliştirme olmak üzere tarımla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında, tarımsal üretim işletmelerinde, analiz laboratuvarlarında, organik tarım işletmeleri ve tarımsal danışmanlık işletmeleri bünyesinde olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb. konularda kendi özel işletmelerini açabilirler. Öğrencilerimizin teknik ve sosyal alanlardaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere, Erasmus gibi ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından etkin şekilde faydalanmasını sağlamak temel hedeflerimizdendir.

Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı