Misyon

Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı misyonu, kurumsal değerleri sahiplenen, ülke gereksinimlerine cevap verebilen, güncel teknoloji ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, bilgiye ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Savunma teknolojileri alanında uzman olan nitelikli akademisyenlerimiz sayesinde, mezunlarımızın, disiplinler arası çalışma ve üniversite-sanayi işbirliğini temel alarak bilimsel düşünme yetisi kazanmış, kamu ve sosyal çevre sorunlarına özgün çözümler sunabilen, yenilik ve gelişimlere açık, yaratıcı, özgüvenli bireylere dönüşmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon

Türk Yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olmaktır.