Değerli Öğrencilerimiz,
 
Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Üniversitemizin edindiği misyon ve belirlediği vizyon çerçevesinde kurulmuştur. Ülkemizde başarıyla yürütülen savunma teknolojileri alanındaki sanayileşme stratejileriyle, kritik teknolojiler içeren ürün ve platformlar uluslararası pazarda rekabet edebilir ve aranır hale gelmiştir. Oluşturulan savunma sanayi ekosistemi, alanında yetkin ve sürekli yeni teknolojiler araştıran, yetişmiş insan gücü ve iş birlikleri ile daha da güçlenecektir.
 
Gerçekleştireceğiniz çalışmalarınızda üniversitemizin alanında lider savunma sanayi şirketleri ile kurduğu iş birlikleri protokolleriyle bu firmaların alt yapılarını kullanabileceksiniz. Üniversite akademisyenlerimizin haricinde sektörün içeresinden doktoralı personellerden alacağınız derslerle savunma sanayine bakış açınızı geliştireceksiniz. Daha detaylı bilgi için sizleri ders içeriklerimizi ve akademik kadromuzu incelemeye davet ediyorum.
 
Program kapsamında savunma sanayinin bir gerekliliği olan disiplinler arası Yüksek Lisans ve Doktora programı yürütülmektedir. Tez çalışmalarınızda ikinci bir sanayi danışmanı sizlere eşlik edecek ve üniversitemizde bulunan araştırma merkezlerinde uygulamalı çalışmalarınızı gerçekleştirebileceksiniz. Tüm bu süreçlerde yanınızda bir eğitim danışmanınız sizlere eşlik edecektir.
 
Sizlere tekrar hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat YILDIZ

Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı