• Eğitimde sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için; eğitim, öğretim ve araştırmada üst düzeyde hizmet vermek, disiplinler arası çalışmaları geliştirmek, disiplinler arası yaratıcı ortamı besleyecek şekilde uluslararası standartlara göre üstün bir akademik kadro oluşturmak ve bu kadroyu sürekli geliştirmek,
  • Öğretim elemanlarının kısa ve uzun süreli yurt dışında araştırma çalışmalarında bulunmasını, değişim programlarına katılmalarını ve bu sayede bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmek.
  • Anabilim dallarının öğretim üyesi sayısının artırılması, mevcut araştırma laboratuvarlarının iyileştirilmesi ve yeni araştırma laboratuvarlarının oluşturulması ve faaliyete geçirilmesiyle paralel olacak şekilde yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının artırılması.
  • Çağdaş bilim ve teknoloji paralelinde ulusal ve uluslararası proje ve araştırmalara katılarak, saygınlığı yüksek dergilerde yayın yapmak.
  • ERASMUS değişim programıyla yurt dışından Üniversitemize öğrenci gelmesini sağlamak ve bu öğrencilerin sayısını arttırmak.
  • Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür, sanat gibi alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasını sağlamak.
  • Sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duydukları ölçüm ve karakterizasyona yönelik taleplerin yerine getirilmesini sağlamak.