BAŞVURU BİLGİLERİ

 • Lisansüstü öğrenci alımı SBTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen asgari puanlar, diğer esaslar ve ilan metninde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacaktır.
 • Başvurular Online, şahsen veya posta ile alınacaktır. Online başvuru yapılması halinde şahsen evrak teslimi veya posta gönderimi yapılmayacaktır. Online Başvuru https://ubys.sivas.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinden yapılacaktır.
 • Şahsen veya posta ile başvurularda gerekli belgelerin asılları kontrol edilerek, fotokopileri alınacak ve online başvuru sistemine kayıt edilecektir. Alınan belgeler iade edilmeyecektir.
 • 2022-2023 Güz dönemi itibariyle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler bu durumu belgelemeleri halinde Eksik Evrak Taahhütnamesi doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, kesin kayıt yaptırana kadar mezuniyet belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Eksik Evrak Taahhütnamesi sadece mezun belgeleri için doldurulacaktır. Onun dışındaki belgeler için kabul edilmeyecektir.
 • Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Sınavlara girecek adayların başvuru formlarını veya sınav giriş belgelerini sınav sırasında mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 • Yazılı sınavda başarı notu Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında en az 50 puandır. Yazılı sınavdan başarılı olan öğrenci mülakat sınavına alınacaktır.
 • Başarı puanı yüksek lisans için en az 60, doktora için en az 65 puan olan öğrenciler belirtilen kontenjan doğrultusunda puan sıralamasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanacaklar.
 • BİLSEM öğretmenlerinden, ilgili kurum personeli olduğuna dair belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Her aday yalnızca bir Lisansüstü Programa veya alana başvurabilir.
 • Posta ile başvurularda, başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvuru dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile başvurularda Üniversitemize ulaşmayan başvurudan Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Kesin kayıt için istenecek bilgi ve belgeler sonuçlar ile birlikte açıklanacaktır.

Başarı puan hesaplaması:

Yüksek Lisans için: (ALES*0,50)+(Lisansort*0,10)+(Yazılısınav*0,30)+(Mülakatsınavı*0,10)

 

Doktora için: (ALES*0,50)+(Lisansort*0,10)+(Dil*0,10)+(Yazılısınav*0,20)+(Mülakatsınavı*0,10)