Enstitü Yönetim Kurulu

 

Doç. Dr. Emre BİÇER Enstitü Müdürü 
Doç. Dr. Emre EVLİCE Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat YILDIZ Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ÇİĞDEM Enstitü Sekreteri V. - Raportör