SEMİNER DERSİ DUYURUSU


Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programı Seminer Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine;

* Seminer dersi sunumları 29  Mayıs – 02 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

* Seminer sunumu yapacak öğrencilerimiz Seminer Öneri Formunu doldurup 26 Mayıs 2023 tarihine kadar Enstitüye veya anabilim dalı başkanına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Seminer Öneri Formunu teslim etmeyenler seminer sunumu yapamayacaklar ve başarısız sayılacaklardır.

* Seminer sunumları kesin tarihi liste halinde web sayfamızda, mail ve whatsapp grubunda ilan edilecektir. Seminer sunumları dinleyiciye açık olarak Üniversitemiz konferans salonunda yüzyüze yapılacaktır.

* Şehir dışında olan öğrencilerimiz seminerlerini Online olarak gönderilecek bağlantı üzerinden yapabilirler.

* Seminer sunumu yapan öğrencilerimiz sunumlarını hazırlanan şablon doğrultusunda tez yazım kılavuzuna göre en az 15 sayfa olacak şekilde yazarak Danışmanlarına imzalatacakları Seminer Değerlendirme Formu ile birlikte 16 Haziran 2023 tarihine kadar Enstitüye teslim edeceklerdir.  Teslim edilmeyen sunumlar başarısız sayılacaktır.

* Tarım Bilimleri yüksek lisans ve Bitki Koruma Doktora programında Seminer dersi alan öğrenciler sunumlarını danışmanları aracılığıyla en geç yarıyıl bitimine kadar yapacaklardır. Yapılan sunumlarını ekte gönderilen şablon doğrultusunda tez yazım kılavuzuna göre en az 15 sayfa olacak şekilde yazarak Danışmanlarına imzalatacakları Seminer Değerlendirme Formu ile birlikte 16 Haziran 2023 tarihine kadar Enstitüye teslim edeceklerdir.

* Seminer dersini yapmayanlar veya başarısız olanlar tez aşamasına geçemezler.

* Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

Seminer Öneri Formu

Seminer Değerlendirme Formu

Tez Raporu Hazırlama Şablonu

Diğer Haber ve Duyurlar
Ekli Dosyalar
Dosya Eki Bulunamadı!