Lisansüstü kesin kayıt işlemini benim adıma başkası yapabilir mi?

Noter vekaleti verilen kişi aday adına kayıt yaptırabilir.

Hangi durumlarda katkı payı (harç) ve öğrenim ücreti ödenmektedir?

Eğitimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciler (yüksek lisans için 4 yarıyılı, doktora için 8 yarıyıl) ve ikinci bir lisansüstü programda kaydı bulunan öğrenciler için katkı payı ücreti alınmaktadır. Öğrenim ücretleri sadece yabancı uyruklu öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği tutarlarda alınmaktadır.

Başvurularda istenen belgelerin asılları mı noter tasdiklileri mi alınmaktadır?
Tüm belgelerin asılları ibraz edildiği takdirde, fotokopileri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde onaylanarak kabul edilmektedir. Tüm belgeler başvuru yapılan programın dilinde veya Türkçe tercüme olmak zorundadır.
Lisans programından mezun olmadan başvuru yapabilir miyim?
Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)
Alan dışı başka bir lisansüstü programa başvuru yapabilir miyim?
Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylar Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Özel şart ve aranan nitelik belirtilen alanlar ilanda belirtilmektedir.

Lisansüstü başvurusu nasıl ve nereye yapılmaktadır?

Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, lisansüstü öğrenci alım ilanında istenen belgelerle birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Lisansüstü (Tezli Yüksek Lisans, Doktora) başvurular ne zaman yapılacaktır?

Lisansüstü başvuruları bir eğitim-öğretim yılında, Haziran ve Ocak aylarında iki kez yapılmaktadır, ilgili tarihler  “http://lee.sivas.edu.tr/akademik-takvim”  adresinde verilmektedir.