Formlar

AKADEMİK FORMLAR

Sınav Ücret Formu

Yolluk Bildirim Formu

Ders Telafi İstek Formu

GENEL ÖĞRENCİ FORMLARI

Lisansüstü Programlara Başvuru Formu

Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu

Kesin Kayıt Dilekçesi

Eksik Evrak Taahhütnamesi

Lisansüstü Aday İmza Listesi

Mazeretli Ders Kayıt Formu

Kurum Dışı Ders Alma İstek Formu

Kredi Not Transferi ve Ders Muafiyeti Başvuru Formu

Genel Amaçlı Öğrenci Dilekçesi Örneği

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Yüksek Lisans Danışman Bildirim Formu

Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Bildirim Formu

Yüksek Lisans İkinci Danışman Bildirim Formu

Tez Konu Önerisi Formu (Savunma Teknolojileri ABD)

Tez Konu Önerisi Formu

Tez Konu Önerisi Değişiklik Formu

Tez Çalışması Teslim Tutanağı

Tez Savunma ve Sözlü Sınav Tutanağı

DOKTORA FORMLARI

Doktora Danışman Bildirim Formu

Doktora Danışman Değişikliği Bildirim Formu

Doktora İkinci Danışman Bildirim Formu

Doktora Yeterlik Sınav Başvurusu ve Jüri Görevlendirme Formu

Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı

Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Evrakı

Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı

Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Evrakı

Doktora Yeterlik Komitesi Sınav Sonuç Raporu

Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Savunma Raporu

Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Raporu

Tez Çalışması Teslim Tutanağı

Tez Savunma ve Sözlü Sınav Tutanağı

BİLGİ İÇERİKLERİ

Örnek Transkript / Ders Başarı Notları (İNG)

Örnek Transkript / Ders Başarı Notları (TR)