Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya buna eşdeğer GRE (ALES 55’e denk)’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Başarı notu ALES sınav sonucunun %50’si, yazılı sınav notunun %30’u, lisans not ortalamasının %10’u ve mülakat puanının %10’u değerlendirmeye alınarak hesaplanır. Eğer mülakat yapılmazsa yazılı sınav notunun %40’ı olarak değerlendirmeye alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için genel ortalamasının 60 olması gerekir. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır.

 

Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES veya buna eşdeğer GRE (ALES 55’e denk)’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve sınavından da en az 50 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise ALES veya buna eşdeğer GRE (ALES 80’e denk)’den başvurdukları programın puan türünde en az 80 standart puana sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından da en az 50 puan almaları gerekir. Başarı notu ALES sınav sonucunun %50’si, yazılı sınav notunun %20’si, lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil notunun %10’u ve mülakat puanının %10’u değerlendirmeye alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için genel ortalamasının 65 olması gerekir. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans not ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır.

 

Yerleştirme Başarı puanı hesaplama:

 

Yüksek Lisans için:

     (ALES*0,50)+(Lisansort*0,10)+(Yazılısınav*0,30)+(Mülakatsınavı*0,10)

 

Doktora için:

 

    (ALES*0,50)+(Lisansort*0,10)+(Dil*0,10)+(Yazılısınav*0,20)+(Mülakatsınavı*0,10)